ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าเกษตร เช่นน้ำตาล ทุเรียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์


109/5 หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์ ตั้งอยู่ที่

109/5 หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์

ได้แก่ 0943559000027
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี ฮาลาล ฟูดส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*