ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด


26 หมู่ที่ 7 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด ตั้งอยู่ที่

26 หมู่ที่ 7 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด

ได้แก่ 0943559000035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอด้า ปิตานัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*