บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด"

บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายนำเข้าส่งออกยูนิฟอร์มและชุดทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด


80/5 หมู่ที่ 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

80/5 หมู่ที่ 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

แผนที่บริษัท บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด

ได้แก่ 0945558000025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัลอามานะห์ ยูนิฟอร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*