บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษให้คำแนะนำด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด


25/2 ซอย3 (ถนนยะรัง) ถนนยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/2 ซอย3 (ถนนยะรัง) ถนนยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

แผนที่บริษัท บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0945559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออนิสท์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*