บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด"

บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส  ปัตตานี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รักรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด


30/4 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/4 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

แผนที่บริษัท บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

ได้แก่ 0945559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*