บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมลดน้ำหนัก อาหารเสริมบำรุงสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด


46/2 หมู่ที่ 7 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/2 หมู่ที่ 7 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0945559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชียแปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*