บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด"

บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็ง และแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด


148/65 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

148/65 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

แผนที่บริษัท บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด

ได้แก่ 0945559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.เอ็ม.พี. โกลบอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*