บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด"

บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและค้าเครื่องสำอาง ครีม โลชั่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด


33/1 หมู่ที่ 3 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/1 หมู่ที่ 3 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

แผนที่บริษัท บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด

ได้แก่ 0945559000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สายดี – อดินันท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*