บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด"

บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด


112/42 หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด ตั้งอยู่ที่

112/42 หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

แผนที่บริษัท บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด

ได้แก่ 0945559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*