บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด"

บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารกุ้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด


77/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

แผนที่บริษัท บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด

ได้แก่ 0945559000070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี และ ดับเบิลยู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*