บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวะมวล พลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด


153 หมู่ที่ 2 ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

153 หมู่ที่ 2 ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0945559000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอสวาย กรีนเพาเวอร์(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*