ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเคาะ พ่นสี รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์


143/14 หมู่ที่ 1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ ตั้งอยู่ที่

143/14 หมู่ที่ 1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์

ได้แก่ 0953558000058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*