ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์


105 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์ ตั้งอยู่ที่

105 หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์

ได้แก่ 0953558000503
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิบงคอนกรีต เอ็นจีเนียร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*