ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต


1/3 หมู่ที่ 1 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต ตั้งอยู่ที่

1/3 หมู่ที่ 1 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต

ได้แก่ 0953558000511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา บารอกัต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*