ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าไม้แปรรูป ไม้ท่อน ไม้ฟืน เศษไม้ ขี้เลื่อย รวมทั้งไม้ยางและไม้เบญจพรรณ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด


444 ถนนผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด ตั้งอยู่ที่

444 ถนนผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด

ได้แก่ 0953558000538
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์ วู้ด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*