ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากร ขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์


69 ถนนเทศบาล 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์ ตั้งอยู่ที่

69 ถนนเทศบาล 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์

ได้แก่ 0953559000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชธวัฒน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*