ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขยายตลาดให้กับบุคลากรขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์


17 ซอยสุธีอุทิศ ถนนธนวิถี 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์ ตั้งอยู่ที่

17 ซอยสุธีอุทิศ ถนนธนวิถี 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์

ได้แก่ 0953559000035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากนก ซัพพลายเออร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*