บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด


18 ซอยเรืองฤทธิ์ ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

18 ซอยเรืองฤทธิ์ ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0955558000025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซเว่นตี้ ไนน์ คอนสทรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*