บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด


post

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

post

แผนที่บริษัท บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0955558000386
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*