บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


56/1 หมู่ที่ 4 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/1 หมู่ที่ 4 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0955559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลี่ยม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*