บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 70,000,100 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างสถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด


1 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0955559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*