บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด


42 ถนนสุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

42 ถนนสุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

แผนที่บริษัท บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0955559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วายเจเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*