บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด"

บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด


73 ถนนเมืองใหม่ 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ที่

73 ถนนเมืองใหม่ 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด

ได้แก่ 0955559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยะลาเมืองใหม่พัฒนา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*