บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด"

บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด


21/3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด

ได้แก่ 0955559000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยาลอ บูทีค โฮเทล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*