บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด"

บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าผลิตภัณฑ์จากยางพารา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด


10 ถนนรัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ถนนรัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

แผนที่บริษัท บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด

ได้แก่ 0955559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอี๊ยะฮงเบตง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*