บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด"

บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด


29/8 หมู่ที่ 2 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/8 หมู่ที่ 2 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0955559000070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.ไทยการ์เมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*