ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการค้า นำเข้าส่งออก ซื้อขายและขนย้าย ไม้แปรรูป ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง


96/8 หมู่ที่ 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

96/8 หมู่ที่ 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0963558000198
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอส สุดา เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*