ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/4/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/4/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขาย อาหารเสริม อาหารอัดเม็ดเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง


107/1 หมู่ที่ 6 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

107/1 หมู่ที่ 6 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0963558000295
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุสลีฮา เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*