ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/5/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/5/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการติดตั้งไฟฟ้า และก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม


41/1 หมู่ที่ 3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม ตั้งอยู่ที่

41/1 หมู่ที่ 3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม

ได้แก่ 0963558000333
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์คอม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*