ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/6/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/6/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส


234/4 หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส ตั้งอยู่ที่

234/4 หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส

ได้แก่ 0963558000457
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรา เอ็กซเพรส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*