ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/7/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/7/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค


82-84 หมู่ที่ 1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค ตั้งอยู่ที่

82-84 หมู่ที่ 1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค

ได้แก่ 0963558000511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอำนวย คอนสทรัค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*