ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/8/2558 (4 สิงหาคม 2558)

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/8/2558 (4 สิงหาคม 2558) เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารทุกชนิด ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้


46 หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้ ตั้งอยู่ที่

46 หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้

ได้แก่ 0963558000520
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลังเดช ค้าไม้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*