ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน


98/47 หมู่ที่ 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน ตั้งอยู่ที่

98/47 หมู่ที่ 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดารินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน

ได้แก่ 0963558000724
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดาริน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*