ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร สัญญาณจราจร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์


320/2 หมู่ที่ 1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่

320/2 หมู่ที่ 1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์

ได้แก่ 0963558000775
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากใบ ดีไซน์ แอนด์ เฮ้าส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*