ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย)


18/1 หมู่ที่ 7 ถนนระแงะมรรคา 26 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่

18/1 หมู่ที่ 7 ถนนระแงะมรรคา 26 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย)

ได้แก่ 0963558000791
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลีซ่าคอสเมติค (ประเทศไทย):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*