ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่


54 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่ ตั้งอยู่ที่

54 หมู่ที่ 3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่

ได้แก่ 0963559000027
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา การโยธา ศาลาใหม่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*