ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายไม้แปรรูปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด


53/5 ถนนโต๊ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด ตั้งอยู่ที่

53/5 ถนนโต๊ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด

ได้แก่ 0963559000043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วู้ดเทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*