ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อะไหล่เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์


372 ถนนเจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์ ตั้งอยู่ที่

372 ถนนเจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์

ได้แก่ 0963559000060
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิครถยนต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*