ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ก่อสร้างที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป


38/3 หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

38/3 หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป

ได้แก่ 0963559000078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟาร์อีสท์ อินเตอร์กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*