บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการข้อมูลการทำธุรกิจ และเลือกซื้อสินค้า ในท้องตลาด และหารายได้จากการสั่งซื้อของลูกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด


240/33 หมู่ที่ 2 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

240/33 หมู่ที่ 2 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

แผนที่บริษัท บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0965558000068
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามวาลา โซลูชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*