บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัด"

บริษัท สายธารา  มินิไฮโดร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และขายกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัด


57/9 ถนนตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/9 ถนนตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

แผนที่บริษัท บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัด

ได้แก่ 0965558000262
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สายธารา มินิไฮโดร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*