บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด"

บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/12/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/12/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดหาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเป็นวัสดุเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด


111 หมู่ที่ 11 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

111 หมู่ที่ 11 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170

แผนที่บริษัท บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด

ได้แก่ 0965558000297
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท บูโดพัฒนาวัสดุการเกษตร จำกัด

Leave a Comment


*