บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด


257/80 ถนนระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

257/80 ถนนระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

แผนที่บริษัท บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0965559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แบรนด์ เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*