บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด"

บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด


216 ถนนกำปงบารู ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

216 ถนนกำปงบารู ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด

ได้แก่ 0965559000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม เอช เอ็น การโยธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*