บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด"

บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ และสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด


2/103 ถนนโต๊ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/103 ถนนโต๊ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

แผนที่บริษัท บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด

ได้แก่ 0965559000037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*