ข้อมูลอันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

สรุปสถิติรายได้สูงสุด “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” ไทยปี 2014

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไหนบ้างที่ติดอันดับใน 100 ของไทยเราตามไปดูกัน….

ลำดับ วันที่จดทะเบียน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล สถานะ รวมรายได้ (บาท)
1 02/05/2545 0103545014176 สุทนุ เทรดดิ้ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,453,681,834.45
2 31/01/2545 0843545000390 มนิตา เซอร์วิส ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,329,399,563.08
3 22/06/2537 0453537000444 เป็งจิวเกษตร ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,056,643,323.28
4 24/07/2515 0103515013881 เฮียบหงวนมอเตอร์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,020,660,814.66
5 10/10/2531 0173531000071 เป็นเอกสิงห์บุรี ยังดำเนินกิจการอยู่ 986,816,408.67
6 10/06/2551 0523551000838 รุ่งนภาออยล์ แอนด์ ทรานสปอร์ต ยังดำเนินกิจการอยู่ 949,036,195.68
7 15/01/2522 0553522000019 โตโยต้าน่านผู้จำหน่ายโตโยต้า ยังดำเนินกิจการอยู่ 934,163,806.22
8 17/02/2524 0403524000114 ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ยังดำเนินกิจการอยู่ 930,396,223.44
9 01/08/2534 0323534000185 สินเจริญสนม ยังดำเนินกิจการอยู่ 893,009,891.04
10 20/12/2549 0103549042603 เนเจอร์กิฟ 711 ยังดำเนินกิจการอยู่ 891,789,681.01
11 07/07/2547 0573547001485 คอมพลัส เมจิก ยังดำเนินกิจการอยู่ 785,365,547.73
12 25/05/2538 0303538001861 ด่านขุนทดพันทวี ยังดำเนินกิจการอยู่ 770,793,966.06
13 26/06/2545 0363545000238 วิสันต์พาณิชย์ (2002) ยังดำเนินกิจการอยู่ 733,820,663.23
14 17/02/2532 0343532000111 เรืองอนันต์อุบล ยังดำเนินกิจการอยู่ 698,192,862.79
15 17/10/2523 0103523019833 เบียร์กิจสมบูรณ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 672,271,245.17
16 07/03/2548 0323548000123 สุรินทร์รุ่งโรจน์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 669,272,882.45
17 24/05/2510 0103510006690 เอ็ชที (กรุงเทพฯ) เทรดดิ้ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 643,279,180.77
18 15/06/2537 0503537002675 ดาวเวียงพิงค์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 639,671,346.40
19 24/07/2524 0703524000120 สหสถาพรขนส่ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 623,444,680.20
20 23/09/2535 0573535001159 วาย ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 621,151,756.91
21 17/10/2532 0803532000639 เกษมพร ยังดำเนินกิจการอยู่ 617,770,664.43
22 01/06/2538 0203538001608 จิราพร ปิโตร เอ็นจิเนียริ่ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 609,692,990.62
23 28/08/2530 0233530000092 อีซูซุตราดเซลส์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 596,722,381.76
24 22/06/2522 0303522000304 น้ำมันสยามด่านขุนทด ยังดำเนินกิจการอยู่ 578,949,685.51
25 25/04/2551 0603551000357 เอส เอ็น จี ทาปิโอก้า ยังดำเนินกิจการอยู่ 578,836,586.38
26 13/05/2512 0103512007600 บี เมด ฟามาซูติคอล ยังดำเนินกิจการอยู่ 562,379,713.29
27 28/10/2551 0403551002971 สินเบฟเวอเรจ ยังดำเนินกิจการอยู่ 559,084,328.83
28 21/10/2551 0303551003235 ธนสินซูเปอร์สโตร์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 528,381,796.52
29 31/01/2527 0103527002943 พี.อาร์.เคมีคอล ยังดำเนินกิจการอยู่ 518,416,632.37
30 21/05/2535 0223535000449 จันทบุรียงค์ศิริ ยังดำเนินกิจการอยู่ 507,041,386.60
31 19/10/2535 0903535002259 ชะมวงปิโตรเลียม ยังดำเนินกิจการอยู่ 497,139,383.39
32 10/04/2550 0363550000089 เอกชัย พานิช ยังดำเนินกิจการอยู่ 495,734,892.20
33 25/12/2530 0323530000199 สุรินทร์สหพืชผล ยังดำเนินกิจการอยู่ 493,488,426.14
34 04/04/2526 0573526000081 สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 469,643,598.55
35 22/05/2546 0323546000355 พรกิตติ์สุรินทร์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 469,033,646.03
36 05/09/2528 0103528022832 ภัทรรุ่งโรจน์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 456,658,139.40
37 13/09/2555 0573555001987 คิมหันต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ยังดำเนินกิจการอยู่ 454,531,739.52
38 19/10/2535 0203535002522 อำนวยการปิโตรเลียม ยังดำเนินกิจการอยู่ 449,728,093.16
39 09/10/2543 0203543002358 ชลันพล ยังดำเนินกิจการอยู่ 447,204,678.59
40 22/09/2552 0833552001631 ภูเก็ตเทรดดิ้ง เชนจ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 436,474,552.57
41 19/08/2541 0453541000186 ร้อยเอ็ดชัยชนะ ยังดำเนินกิจการอยู่ 434,750,682.77
42 17/06/2548 0633548000481 แพสีห์แดง พืชไร่ ยังดำเนินกิจการอยู่ 434,565,243.61
43 11/08/2537 0103537027795 เจ.ซี.พี. พลาสติก ยังดำเนินกิจการอยู่ 432,981,398.75
44 01/04/2545 0203545000891 เอสพีการ์ดโฟน ยังดำเนินกิจการอยู่ 427,142,554.62
45 04/06/2534 0103534016083 ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช ยังดำเนินกิจการอยู่ 418,651,125.54
46 18/09/2532 0253532000154 บัญชาศรีมหาโพธิ 1989 ยังดำเนินกิจการอยู่ 415,237,733.46
47 17/05/2556 0633556000541 สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร (2013) ยังดำเนินกิจการอยู่ 411,899,742.19
48 24/02/2540 0103540005691 อุดมพรออยล์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 411,810,707.39
49 14/07/2512 0103512011585 เอกซ์เปรสอินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวิล ยังดำเนินกิจการอยู่ 409,976,868.42
50 10/05/2515 0213515000044 โรงแป้งกิจรุ่งเรือง ยังดำเนินกิจการอยู่ 401,287,455.72
51 23/08/2538 0543538000421 น้ำมันเมืองแพร่ ยังดำเนินกิจการอยู่ 399,155,210.06
52 13/08/2536 0113536003159 เอ็น.เค.โพลี่เทรด ยังดำเนินกิจการอยู่ 396,694,574.40
53 17/08/2548 0573548001942 เค.อาร์.พี.เทรดดิ้ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 396,393,098.36
54 03/11/2518 0103518017411 คงคายนตร์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 376,150,770.27
55 15/05/2535 0103535031663 เอ็น.เอส.เค.เทรดดิ้ง ยังดำเนินกิจการอยู่ 374,385,930.67
56 29/10/2535 0203535002590 ท้องฟ้าและบุตร ยังดำเนินกิจการอยู่ 364,581,585.52
57 24/10/2532 0113532002166 ศรีนครินทร์ 89 ยังดำเนินกิจการอยู่ 357,652,146.95
58 04/07/2521 0343521000173 อุบลรุ่งเรืองกลการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 354,375,797.27
59 14/12/2544 0663544000479 เอเซียพิจิตรออยล์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 351,292,795.65
60 07/06/2532 0193532000325 แสงชัยออยล์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 344,669,084.77
61 31/05/2536 0413536000599 กิจเจริญปิโตรเลียม ยังดำเนินกิจการอยู่ 343,969,388.82
62 28/05/2545 0803545001116 พระพรหมการค้า ยังดำเนินกิจการอยู่ 343,694,127.70
63 01/07/2546 0323546000436 วิชชุดาการสุรา ยังดำเนินกิจการอยู่ 340,243,414.11
64 29/01/2539 0733539000112 ธนปกรณ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 338,273,272.38
65 13/07/2524 0523524000130 ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 335,893,139.64
66 02/04/2525 0113525000307 วิจิตรตระกูล 2 ยังดำเนินกิจการอยู่ 332,854,214.21
67 10/10/2551 0343551001470 แพท แพม เทรดดิ้ง 2009 ยังดำเนินกิจการอยู่ 331,539,178.13
68 25/10/2538 0203538003147 ธิดามหานคร ยังดำเนินกิจการอยู่ 328,773,230.34
69 03/06/2534 0463534000133 ยิ่งวัฒนาบัวขาวบริการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 326,812,941.41
70 02/03/2522 0213522000038 ชุนเจริญการเกษตร ยังดำเนินกิจการอยู่ 322,648,503.55
71 25/12/2539 0603539001683 เค. ที. ดี.ปิโตรเลียม ยังดำเนินกิจการอยู่ 322,633,425.25
72 16/10/2549 0573549001865 ธนรักษ์ปิโตรเลียม ยังดำเนินกิจการอยู่ 314,897,237.51
73 12/09/2549 0213549002597 เอ็ม.เอ็ม. ออยล์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 313,993,397.26
74 28/03/2522 0213522000054 บ้านแกลงอุตสาหกรรม ยังดำเนินกิจการอยู่ 312,449,293.00
75 23/06/2554 0833554001158 มันนี เอคเพิร์ท ยังดำเนินกิจการอยู่ 309,841,021.60
76 10/08/2553 0803553001375 พีระปกรณ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 308,866,743.34
77 25/06/2534 0193534000608 สหกิจท่าเรือบริการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 303,967,688.77
78 23/06/2554 0833554001166 29 มันนี พลัส ยังดำเนินกิจการอยู่ 301,905,925.81
79 06/07/2519 0523519000054 ศิลาแม่ทะ ยังดำเนินกิจการอยู่ 300,272,136.24
80 10/03/2519 0103519004282 ไพโรจน์ค้าอสังหาริมทรัพย์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 300,002,021.50
81 28/09/2553 0833553001731 สตางค์ไทยดี ยังดำเนินกิจการอยู่ 299,251,272.57
82 19/02/2536 0103536006034 เพ็ชรทวีโชค ยังดำเนินกิจการอยู่ 296,380,202.26
83 25/08/2536 0803536001044 หทัยชนกปิโตรเลียม ยังดำเนินกิจการอยู่ 295,751,868.72
84 03/06/2552 0623552000270 ขุนเดชยนตรการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 293,691,877.50
85 08/04/2527 0503527000629 สหสายเหนือหล่อยาง ยังดำเนินกิจการอยู่ 292,346,041.10
86 15/08/2546 0603546000760 โรงสีเก้าเลี้ยว พืชผล ยังดำเนินกิจการอยู่ 291,803,819.11
87 29/07/2548 0403548001731 ศิลปดอนบม ยังดำเนินกิจการอยู่ 290,812,347.32
88 28/07/2509 0343509000142 เพิ่มพูนเซอร์วิส ยังดำเนินกิจการอยู่ 288,894,310.23
89 22/05/2534 0853534000059 อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง ยังดำเนินกิจการอยู่ 288,095,027.49
90 29/09/2541 0103541019882 พงศ์พันธุ์สหกิจ ยังดำเนินกิจการอยู่ 286,163,751.51
91 23/06/2538 0603538000551 โยธินบริการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 285,858,545.25
92 03/06/2552 0663552000318 ภูริธนา ยังดำเนินกิจการอยู่ 285,735,185.49
93 04/03/2523 0753523000053 จิระบริการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 283,649,583.25
94 27/10/2541 0323541000322 เมืองช้างการสุรา ยังดำเนินกิจการอยู่ 281,871,983.01
95 03/05/2549 0503549002373 เชียงใหม่ อินเตอร์ ไรซ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 280,474,685.88
96 16/08/2525 0553525000168 ณัฐพร ยังดำเนินกิจการอยู่ 278,984,885.08
97 01/11/2536 0343536001502 ชัยณรงค์บริการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 278,788,015.96
98 22/03/2522 0103522005669 เอ.เอ. บุษบา ยังดำเนินกิจการอยู่ 272,264,898.42
99 17/04/2535 0623535000348 ลำปางศรีทองบริการ ยังดำเนินกิจการอยู่ 270,467,568.82
100 18/02/2508 0443508000024 สงวนวงษ์กาฬสินธุ์ ยังดำเนินกิจการอยู่ 269,343,805.87

 

ไฟล์รูปภาพสรุปข้อมูล 100 อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

Top100_Income-2-page-001

Top100_Income-2-page-002

Top100_Income-2-page-003

Top100_Income-2-page-004

ไฟล์ PDF สำหรับสรุปข้อมูล 100 อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับสรุปข้อมูล 100 อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

รายละเอียด
สรุปข้อมูล 100 อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ชื่อเรื่อง
สรุปข้อมูล 100 อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
คำอธิบาย
สรุปข้อมูล 100 อันดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ผู้เขียน

ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*