ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล


97/179 ซอยราษฎร์พัฒนา 25 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล ตั้งอยู่ที่

97/179 ซอยราษฎร์พัฒนา 25 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล

ได้แก่ 0103558000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา เจริญทรัพย์ไพศาล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*