ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์


7 ถนนเจริญพงศ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์ ตั้งอยู่ที่

7 ถนนเจริญพงศ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์

ได้แก่ 0963559000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรา มันนี่ เอ็กซ์เช้นจ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*