ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป


9 อาคารเดอะเพลส ชั้น 2 ห้อง 9202 ถนนจันทน์ ซอย 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

9 อาคารเดอะเพลส ชั้น 2 ห้อง 9202 ถนนจันทน์ ซอย 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป

ได้แก่ 0103558000152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*