ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา รวมถึงการผลิต จัดจำหน่าย อุปกรณ์สำนักงาน สิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย


235/16 อาคารเปี่ยมรัก เรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 4 ซอยวัดสุทธาวาส แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

235/16 อาคารเปี่ยมรัก เรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 4 ซอยวัดสุทธาวาส แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0103558000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจน์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*